Komplex Szociális és Gyermekjóléti Intézmény építése Érden

2019.06.07

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program VEKOP 6.3.3-16 -2017-00001

Komplex Szociális és Gyermekjóléti Intézmény építése Érden

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

VEKOP-6.3.3-16-2017-00001 Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén
Komplex Szociális és Gyermekjóléti Intézmény létrehozása

Tájékoztatjuk tisztelt Érdi lakosokat, hogy az Érd, Topoly utca 2. hrsz.: 20875 alatti ingatlan területén a

Komplex Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében 2019. június hónapban megkezdődnek.

A kivitelezési munka bontási, rekonstrukciós és új építési munkálatokat foglal magában. A kivitelezési munkák átfutási ideje 24 hónap. A tervezett létesítmény sokrétű szociális feladatot kíván ellátni. Kialakításra kerül az új épületrészben egy idősek otthona, melynek egy része terítéses elhelyezési lehetőséget is biztosit az azt igénylők számára. Helyet kap egy 10 család elhelyezésére alkalmas családok átmeneti otthona a szükséges kiszolgáló és ellátó egységekkel. A meglevő, átalakításra kerülő épületben pedig hajléktalan ellátó részleg létesül. Az idősek otthonához kapcsolódóan kialakításra kerül egy idősklub. Az épületben helyet kapnak még a szociális alapszolgáltatásokat ellátó irodák. Mindezen feladatokon túl az intézmény az egyénileg rászoruló idősek ellátásáról étel-kiszállítással kíván gondoskodni.

Megrendelő a fedezetet részben VEKOP-6.3.3-16-2017-00001 projekt terhére, részben a Modern Városok Program terhére biztosítja. A Modern Városok Program a szerződés részben a Modern Városok Program (MVP) keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1408/2016. (VI.28.) Kormány határozat terhére biztosítja.

A projektről bővebben a www.erd.hu weboldalon olvashatnak.

További információ elérhető: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Elérhetőség: 23-522 391