Egyedülálló sportiskolát hozunk létre

2019.06.17

Lakossági fórum az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola felújításáról

Nagy változás előtt áll az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola - egy 2 éven át tartó projekt keretében lényegében egy új általános iskola, gimnázium és birkózócsarnok épül, megújul a sportcsarnok és parkolóhelyeket is létrehoznak. A beruházás részleteit lakossági fórumon ismertették a jelen levőknek.

Az iskola modernizációja mind a környéken lakók, mind az iskolába járók és Érd összes lakójának életébe változást hoz. A lakossági fórumon Simó Károly alpolgármester beavatta a hallgatókat abba az átfogó városfejlesztési tervbe, melynek része a Batthyány Iskola felújítása is; míg a Fejér-B.Á.L. Zrt. képviseletében Sümegi Renáta a kivitelezés részleteit ismertette.

"A Batthyány iskola most meglévő épületét eredendően ideiglenesnek szánták, ezért épült az ú.n. Forfa elemekből. Azóta sok generáció tanult itt, már régen megérett a felújításra. A tapasztalatok azt mutatják, hogy hatalmas igény van arra, hogy Érden juthassanak el az általános iskolától az érettségiig a gyerekek, és rendkívül fontosnak tartjuk, hogy ennek a feltételeit megteremtsük. A bővítéskor így fontos szempont volt, ebben a városrészben is legyen az általános iskola után a továbbtanulásra lehetőség, ezért egy 8 tantermes gimnáziumot is építünk a területen. Emellett a városfejlesztési program részeként figyelmet fordítottunk a szociális és egészségügyi intézményekre, az útfelújításokra és óvodákat is építettünk, azaz arra törekedtünk, hogy Érd minél élhetőbb város legyen, mely az új generációk igényeit ki tudja szolgálni." - foglalta össze Simó Károly alpolgármester a város jövőképét.

A környéken lakók életét persze rövidtávon az építkezés fogja megváltoztatni. A kétütemes beruházás során először új épületeket építenek, majd a régit lebontják és újjáépítik. "A beruházás során folyamatosan egyeztetünk az iskola vezetésével és az önkormányzattal, hogy mind a diákok, mind a lakók számára a lehető legkevesebb kellemetlenséggel járjon a következő két éves időszak. Az egyik épületből a másikba való költözést és így az építések menetét is összehangoljuk a tanrenddel. A teherautóink számára pedig a Pintyőke, Fácán köz, Szajkó utcákon jelöltük ki az útvonalat úgy, hogy a Fácán köz iskola és óvoda előtti szakaszát egyáltalán nem használjuk. Így tudjuk biztosítani, hogy a gyerekek zavartalanul közelíthessék meg az intézményeket." - mondta Sümegi Renáta, a Fejér-B.Á.L. Zrt. projektvezetője.

Ugyan egy másik önkormányzati beruházás által, de az iskola felújításához szorosan hozzá kapcsolódik, hogy 88 új parkolóhelyet is létre fognak hozni, halszálka vonalban, a Fácán közben, mely a reggeli és délutáni órákban nagy segítséget fog nyújtani a gyerekek szállításában, illetve a rengeteg itt található rendezvény során is elengedhetetlen.

A lakossági fórumon Simó Károly az önkormányzat távlati terveiről is beszélt. Ezek között szerepel az iskola felújítása után a környező utcák további infrastrukturális fejlesztése és a közlekedés átalakítása, mely valószínűleg a Fácán köz egyirányúsítását fogja jelenteni. Továbbá megtudtuk, hogy tárgyalások folynak azzal kapcsolatban, hogy az egyház szerepet vállaljon a Batthyány Iskola fenntartásában, annak érdekében, hogy bővebb forrásokból, jobb körülmények között, magasabb színvonalon tanulhassanak a diákok.

A következő 24 hónap biztos, hogy nehézségekkel fog járni mind a diákok, mind a lakók számára, hisz ez egy ekkora beruházásnál elkerülhetetlen. Az ideiglenes viszontagságok azonban meg fogják hozni a gyümölcsüket, hiszen hamarosan egy, új általános iskolában és új gimnáziumban tanulhatnak majd az érdi fiatalok, mely felújított sportcsarnokkal és egyedülálló birkózócsarnokkal is rendelkezni fog.